Spotkanie pierwsze

Poród

1. Czy się zaczęło? 
 •  Zwiastuny porodu. 
 •  Kiedy do szpitala i czego spodziewać się w szpitalu: przyjęcie do szpitala, wymagane dokumenty. 
 •  Plan porodu. 
 •  Omówienie organizacji i funkcjonowania sal porodowych okolicznych szpitali. 

 2. Poród 
 •  Poród naturalny. Poród aktywny. 
 •  Fizjologia i okresy porodu. 
 •  Czynność skurczowa - siła porodowa. 
 •  Ochrona i nacięcie krocza. 
 •  Rola emocji, hormonów oraz warunków zewnętrznych a prawidłowy przebieg porodu. 
 •  Przygotowanie ciężarnej do świadomego i aktywnego uczestnictwa w porodzie. 
 •  Prawa pacjenta-kobiety podczas porodu. 
 •  Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi. 
 •  Pozycje wertykalne. 
 •  Oddech w porodzie. 
 •  Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu. 
 •  Techniki oddechowe i relaksacyjne. 
 •  Stymulacja i indukcja porodu.

Szukaj