Wrocławska Szkoła Rodzenia

Edukacja zdrowotna ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. 
Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów. 
Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała oraz na karmienie piersią. 

Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem, do pozytywnego przeżycia porodu dzięki zrozumieniu aktu narodzin i nabyciu umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji.
W programie Szkoły poruszane są tematy:
– przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem /niemowlęciem
– przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, porodu i połogu
– promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny
– przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
– nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
– nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, metody łagodzenia bólu porodowego
– praktyczna nauka pielęgnowania noworodka/ niemowlęcia oraz profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego
– promocja karmienia piersią i przygotowanie do karmienia piersią
– kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem
– uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi

Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia każdego kursu odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie lub trzy godziny. 
Organizowane są kursy w środy i piątki, lub w poniedziałki i czwartki. 
Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 9 tygodni (18 spotkań) i wynosi 40 godzin w tym 24 godziny zajęć teoretycznych, praktycznych i 16 godzin zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych. 

Zajęcia prowadzą doświadczone położne, lekarz, pielęgniarka, lekarz stomatolog, psycholog, fizjoterapeutki o specjalności uroginekologicznej, osteopatycznej i dziecięcej, doradcy laktacyjni, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole rodzenia i znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi rodzicami. 

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie pomiędzy  22 a 29 tygodniem ciąży. 

W jednym kursie uczestniczy 12 osób – 6 kobiet ciężarnych i 6 osób towarzyszących.


ZAPISY SĄ PROWADZONE DO DWÓCH GRUP, PO 6 PAR DO GRUPY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (I GRUPA – ZAJĘCIA W G. 16-18, II GRUPA ZAJĘCIA W G. 18.20)
ZAJĘCIA TEORETYCZNE – W POŁĄCZONYCH GRUPACH (G. 17-19 LUB 17-20)


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE URUCHOMIONY W DNIU 14.08.2024 OKOŁO GODZINY 06:00
Termin Zapisy Zajęcia w dni Godziny zajęć
08.01 – 07.03.2024Zakończone poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
14.02 – 17.04.2024Zakończone środa, piątek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
08.04 – 20.06.2024Zakończone poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
22.05 – 26.07.2024Zakończone środa, piątek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
08.07 – 12.09.2024Zakończone poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
28.08 – 25.10.2024 14.08.2024 środa, piątek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
14.10 – 19.12.2024 01.10.2024 poniedziałek, czwartek I grupa: g. 16.00-18.00
II grupa: g. 18.00-20.00
Szukaj